B站综合助手BILIBILI HELPER

插件介绍:

哔哩哔哩助手(Bilibili Helper)是一款基于Chrome内核的浏览器插件。通过Bilibili Helper可以简单方便的修改B站Flash播放器为最新的HTML5网页播放器,同时还可以绕过B站的区域限制看仅限部分地区可看的新番、拥有关注动态通知推送、视频及弹幕下载、反向查询弹幕发送者B站帐户等功能。

GitHub

https://github.com/bilibili-helper/bilibili-helper-o

下载地址:

https://xiaogao.lanzoui.com/b0cwm9wwf
https://pan.baidu.com/s/1zEN3Q_8FRA8TqBHrxK9UxQ
https://cloud.189.cn/t/e2euaeeumYNj
https://share.weiyun.com/g8nne4OC

THE END