chen主题v1.2wordpress博客类型简约主题

首页截图:

文章页截图:

源码介绍:

WordPress一款开源简约小清新博客模板,打包下载之后重命名为Chen不然一些文件不能使用,然后放在wordpress模板目录里面或者直接后台安装。

github:

https://github.com/muchenkezhan/Chentheme/

下载地址:

https://xiaogao.lanzoui.com/b0cwsdo3i
https://pan.baidu.com/s/1zwaHKbr0m_rasRYxQTBm4Q
https://cloud.189.cn/t/AJVvueARNVBb
https://share.weiyun.com/Qv8Fe9Hr

THE END